Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Desiate výročie zboru Svätých Cyrila a Metoda v Stropkove

V sobotu 13. februára 2010, v našom farskom chráme, ktorý je zasvätený Svätým slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi, bola malá slávnosť pri príležitosti desiatych narodenín nášho chrámového zboru. Táto slávnosť začala o 16.30 hod., pobožnosťou MOLEBENU K NAŠIM SVÄTÝM OTCOM, APOŠTOLOM ROVNÝM CYRILOVI A METODOVI, UČITEĽOM SLOVANOV, ktorý viedol o. Juraj Rizman C.Ss.R, správca farnosti. O 17.00 hod. začala Svätá Božská liturgia  Sv. Jána Zlatoústeho, na poďakovanie za dar tohto malého, ale dúfam pekného, jubilea nášho zboru. Po tejto naj–naj-najkrajšej ďakovnej modlitbe, akou je Svätá Božská liturgia OSLÁVENEC, t.j. chrámový zbor, prítomným zaspieval ešte zopár duchovných piesní a potom sa presunul do nášho kláštora, kde nasledovalo 2. valné zhromaždenie tohto speváckeho telesa. Počas neho, bola zhodnotená doterajšia činnosť zboru, bol predstavený plán činnosti na tento rok a odovzdanie ocenení za najlepšiu dochádzku na skúšky zboru. Jednotku s hviezdičkou za dochádzku dostala dirigentka pani Ľudmila Jakubčová.

Keď sa pozrieme do histórie, hlavným iniciátorom myšlienky založenia cirkevného speváckeho zboru bol (dnes už nebohý) o. Jozef Knežo, titulárny arcidekan, ktorý ponúkol znotované skladby. Ďalším iniciátorom bol o. Jaroslav Štelbaský, vtedajší rektor kláštora (a súčasný viceprovinciál). Tretím iniciátorom myšlienky založenia zboru bol o. Štefan Kitľan, ktorý pred desiatimi rokmi bol správcom tejto farnosti. O. Kitľan na oslavu desiatych narodenín zboru doniesol špeciálnu minerálnu vodu zo Starej Ľubovne a špeciálne cukríky zo Stropkova. Vo svojom príhovore na valnom zhromaždení o. Kitľan pochválil toto „desaťročné dieťa“, že sa z roka na rok zlepšuje v speve. O tom svedči aj to, že minulý rok nahrali prvé CD pod názvom S NAMI BOH. Je to súhrn dvadsiatich vianočných piesní a kolied. Hudobný repertoár zboru tvoria prevážne liturgické a náboženské piesne východného obradu. Ich krásu šíri Zbor sv. Cyrila a Metoda svojimi vystúpeniami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zbor sa môže pochváliť vystúpeniami v Poľsku, v Českej republike, v Taliansku, v Bulharsku, v Chorvátsku a na Ukrajine. Viackrát spieval tiež Svätú Božskú Liturgiu, ktorá bola nahrávaná a vysielaná v Slovenskom regionálnom rozhlase.

no images were found

O tom, že členovia nášho cirkevného Zboru sv. Cyrila a Metoda vedia spievať liturgické a iné náboženské piesne som sa osobne presvedčil viackrát, ale že vedia pekne spievať aj ľudové piesne, tak to na 100% dokázali, pri oslave desiatych narodenín spevom do skorých hodín nového dňa. Zboristi oslavili aj 35. narodeniny o. Juraja Rizmana, ktoré pripadajú na 14. 2. a 70. narodeniny pána Jozefa Vrábeľa, ktorých sa dožíva tento mesiac.

Všetkým členom tohto nášho chrámového zboru, na čele s dirigentkou pani Ľudmilou Jakubčovou, do ďalších rokov prajem veľa Božieho požehnania, mnoho trpezlivosti, pevné zdravie, dobrý hlas, a aby sa rady tohto Zboru sv. Cyrila a Metoda rozrastali o nových aj mladých členov.

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza