REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Pripomíname si sv. Gerarda Majellu CSsR

16. októbra si redemptoristi v kalendári Kongregácie pripomínajú svätého spolubrata – Gerard Majella CSsR je patrónom matiek, žien ktoré nemôžu otehotnieť, žien v požehnanom stave či žien v požehnanom stave ktorej dieťa je v ohrození života; taktiež je patrónom dobrej spovede. Gerard bol rehoľným bratom no napriek tomu bol veľkým duchovným vodcom, mnohým pomáhal aby sa dobre pripravili na sv. spoveď.

Sv. Gerard sa narodil 6. apríla 1726 v zbožnej rodine krajčíra Domenica Majellu. Dňa 16. októbra 1755 zomrel vo veku 29 rokov. Blahorečený bol 29. januára 1893 pápežom Levom XII. a za Pia X. bol vyhlásený dňa 11. decembra 1904 za svätého.

Od svojich rodičov sa Gerard naučil láske modlitby a obety. Keď jeho otec zomrel, Gerard, ako jediný syn, musel zabezpečiť svoju rodinu a tak začal pracovať ako krajčír. Vo veku štrnástich rokov sa snažil vstúpiť do kapucínskeho kláštora, ale bol odmietnutý kvôli jeho zlému zdravotnému stavu.

V apríli 1749 po absolvovaní ľudových misií v Muro ktoré viedli redemptoristi, sa Gerardovi podarilo dosiahnuť, aby bol prijatý do kongregácie redemptoristov. Po skúšobnej dobe a roku noviciátu v dome v Deliceto zložil 16. júla 1752 rehoľné sľuby. Gerard bol známy tým, že dodržiaval do bodky stanovy redemptoristov. Bol nádejou pre tých, ktorí boli zaťažení chudobou. Gerard mal veľkú empatiu a svedčil o dôvere v Božiu lásku a súcit.

Počas tých piatich rokov ako rehoľný brat v Kongregácii redemptoristov bol Gerard pozoruhodný svojou apoštolskou horlivosťou, trpezlivosťou v chorobe; láska k chudobným, hlboká pokora tvárou v tvár falošnému obvineniu, hrdinská poslušnosť, duch pokánia a vytrvalosť v modlitbe. Napísal množstvo listov duchovného vedenia medzi inými aj bl. Mária Celesta Crostarosa – zakladateľka redemptoristiek. Pán ho obdaril mnohými duchovnými darmi, vrátane proroctva, čítania ľudských sŕdc a daru zázrakov. Zomrel v Materdomini 16. októbra 1755.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza