REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Krížová cesta s redemptoristami

Krížová cesta s redemptoristami

Určite každý pozná staré známe „kto spieva, ten sa dvakrát modlí“. Už niekoľko rokov sme sa zamýšľali nad tým, ako to voviesť do nášho rehoľného života s misijným poslaním. Pred rokom vzišla myšlienka: „čo tak pripraviť spievanú krížovú cestu“? Myšlienka krásna, ale na prvý pohľad ťažko realizovateľná. Prečo? Pretože, kto a ako takýto spôsob modlitby krížovej cesty pripraví? Všetko sa však veľmi rýchlo vyriešilo. Keďže všetci naši študenti – bohoslovci študujú v Poľsku otázka, kto bude spievať, bola vyriešená. Naša Michalovská viceprovincia redemptoristov je vekom pomerne mladá a tak prišiel ďalší nápad: „Čo ak by to skúsili naši mladší rehoľní kňazi?“ Samozrejme, každý z nich ma svoje pastoračné, vydavateľské a rehoľné povinnosti. Preto záležalo na každom, či bude ochotný nájsť si čas a pripraviť takéto mini dielo. Aj tu zasiahol Boh, pretože po dlhšom uvažovaní sme sa napokon rozhodli, že to skúsime. Bolo ale potrebné vyriešiť ďalší problém: „Ako to pripraviť? Ako by takáto spievaná krížová cesta mala vyzerať?“ Ako som už spomenul, väčšina z nás študovala, alebo študuje v Poľsku. Redemptoristi v Poľsku už dlhé roky krížovú cestu spievajú. Slová a hudba tejto krížovej cesty sú dielom samotných poľských redemptoristov. Nie je to obyčajná krížová cesta. Pretože jej súčasťou, okrem krátkeho zamyslenia sa nad každým zastavením, je aj jeho vyspievanie sprevádzané hudbou. Slová jednotlivých piesní – zastavení majú poetickú formu, ktorá zúčastneným na takejto krížovej ceste uľahčuje vžiť sa, premeditovať, zamyslieť sa nad utrpením a smrťou Ježiša Krista, ktoré nám priniesli Spásu. A keďže väčšina z nás túto krížovú cestu spievala, teda ju poznala, rozhodli sme sa ju s dovolením spolubratov z Poľska preložiť do slovenčiny. Prvé preklady do slovenčiny urobil o. Juraj Rizman, no priekopníkom takejto krížovej cesty na Slovensku bol pred dvoma rokmi o. Jozef Kišák, pôsobiaci ako kaplán v stropkovskej farnosti. Spolu so stropkovskou mládežou pozbieral a zosúladil všetky materiály, ktoré boli potrebné pre vznik tohto diela. Podotýkam, že táto krížová cesta je sprevádzaná hudobnými nástrojmi (gitara, flauta, husle) a ma pätnásť zastavení. A tak všetko potrebné už bolo pripravené, stačilo len trošku odvahy a zápalu, aby aj takýmto spôsobom hlásať o veľkom vykupiteľskom diele Boha. Skúsili sme to pred rokom. Pomohlo nám pri tom aj vovedenie tzv. pastoračného roku pre našich študentov, ktorý tak mohli prispieť k realizovaniu tohto diela. Vložili sme do toho všetok svoj voľný čas, stretávali sme sa dva krát v týždni a spievali sme aj päť hodín bez prestávky, aby na koniec sedem redemptoristov, dvaja laici a o. Peter Pacák, začali toto dielo – spievanej krížovej cesty uskutočňovať. Aby som nezabudol, táto krížová cesta má názov COPIOSA. Tento názov pochádza z redemptoristického hesla: „COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO“, čo v preklade znamená „HOJNÉ JE U NEHO VYKÚPENIE“.

Prvý krát sme takýto spôsob modlitby krížovej cesty ľuďom ponúkli pred rokom, počas veľkého pôstu, v našich chrámoch v Starej Ľubovni a v Michalovciach. Tohto roku sme boli v Stropkove, Kežmarku (v kláštore sestier redemptoristiek západného obradu) a v Košiciach. Nie je ľahké zosúladiť všetky povinnosti, ktoré každý z nás má, ale cítim a verím, že dielo, ktoré je požehnané, pretrvá a bude prinášať mnoho duchovného ovocia. Veď predsa poslaním redemptoristov je hlásať, že Kristus prišiel na svet, aby každého človeka zachránil a spoločná modlitba krížovej cesty je jedným zo spôsobo, ako to vo svete sprítomniť.

Jeden z textov tejto krížovej cesty znie: „Ak Ježiš obsadil kríž iba z jednej strany, to len preto, že na druhej strane je miesto pre nás“.

A o tretej hodine – podľa Písma – ukrižovali Ho…

Ja – krutý kat, vrazil som klinec kladivom do tela Tvojho…

To môj hriech ťa umučil, pribil na kríž…

A od teraz naveky na všetkých krížoch – Boh stal sa bremenom…

Kriste poslušný pre nás až do smrti, daj nám milosti kríž.

Pribi nás láskou k nemu, ľútosťou naplň, cestu späť ukáž nám…

Z tvojich údov, vyliala sa krv zmierenia!

Keď pocítiš kopiju vo svojom srdci – ukry nás Bože v ňom.

XI. Zastavenie – OTVORENÉ RANY

zvukové ukážky: Kc11.mp3 a Kc15.mp3

Vlado Kišák, CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza