Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Kručove

Prvé ľudové misie vo filiálke Lomného v Kručove, keď sa ešte volal Ruský Kručov, uskutočnili sa v dňoch 16.-23. máj 1943. Ani v tom čase to nebola veľká obec. Podľa zápisu v kronike mala asi 35 čísel, teda domov. Veriaci očakávali redemptoristu o. Jána Ďurkáňa, ktorý misie vybavoval, ale prišiel iný redemptorista – o. Ján Cyril Zakopal. Okrem toho, že bol práve čas poľných prác, pracovalo sa aj na ceste do Giraltoviec. Misionár chcel preto odísť, aby sa misie uskutočnili vo vhodnejšom termíne. Veriaci ho však presvedčili, že budú chodiť na misie. O. Zakopal teda upravil misijný program tak, aby sa na misiách mohli zúčastňovať aj tí, ktorí boli pracovne zaneprázdnení. Ranné stretnutia sa konali už o 5 hodine a večerné zasa až o 20.30 hod. Misionár ku koncu misií konštatoval, že veriaci „chodili pekne“. Keďže počas dňa mal veľa času, navštívil aj farnosť Lomné a jeho filiálky, Ruskú Voľu a Bžany, kde kázal, spovedal a v Ruskej Voli posvätil pole. O účasti detí a mládeže správa nehovorí.

Veriaci v Kručove na ďalšie misie čakali 65 rokov. Pochopiteľne sa ich teda už mnohí ani nedožili. Aj najstarší obyvatelia obce si misie z roku 1943 pamätajú už iba matne. Veď boli ešte deti, keď medzi nich zavítal o. Zakopal. Teraz, ako starší ľudia, s veľkou radosťou prijali medzi seba dvoch misionárov redemptoristov, o. Milana a o. Atanáza, ktorí ohlasovali Božie Slovo v ich spoločenstve v dňoch 18.-26. október 2008.

Aj tentokrát nebol čas na ľudové misie príliš vhodný. Bol čas poľných prác, opravoval sa chrám v obci, stavala sa nová farská budova v Lomnom. No a ešte jedna, už klasická boľačka našich farností, podstatná časť mužov a mladších ľudí je za prácou vo väčších mestách či v zahraničí, takže domov prichádza iba na víkend alebo dokonca iba raz za niekoľko mesiacov. Napriek tomu všetkému, veriaci ktorí misie chceli, modlili sa a tešili sa na ne, prichádzali denne na dopoludňajšie i večerné stretnutia.

no images were found

Keďže sa chrám opravuje, celý misijný program sa uskutočnil v Dome nádeje pri Obecnom úrade. Krížovú cestu sme sa modlili po obci, začínajúc pri Dome nádeje a končiac pri chráme. Stretnutia s deťmi a mládežou sa uskutočnili v priestoroch Obecného úradu. Deti prichádzali v peknom počte, ale mládež misie žiaľ úplne ignorovala. V piatok večer pred vystavenou Eucharistiou i v sobotu počas molebenu k Presvätej Bohorodičke, prosili sme o duchovné prebudenie tohto spoločenstva. Sväté misie sa zakončili v nedeľu, posviackou misijného kríža, ktorý bude inštalovaný pri chráme, keď sa dokončia opravy. Misionári dostali od veriacich na pamiatku malý buldozér, na ktorom bol pripevnený citát z proroka Izaiáša: „Čuj! Ktosi volá: Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!“

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza