REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.11.2010

Vo štvrtok 25. novembra 2010, v Chráme Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach, znova sme si pripomenuli mučenícku smrť redemptoristu Dominika Metoda Trčku.

Po modlitbe sv. ruženca nasledoval moleben k tomuto novodobému mučeníkovi, ktorého 9. výročie blahorečenia sme si pred niekoľkými dňami (4. novembra) pripomenuli. Ďakovali sme mu a zároveň aj prosili o jeho príhovor u Boha v intenciách, ktoré veriaci za minulý mesiac poslali emailom, poštou alebo priniesli osobne. Počas svätej liturgie, ktorú spevom obohatil chrámový zbor Sv. Jozefa, sobranecký protopresbyter o. Jozef Kellö pripomenul jednu z dôležitých čŕt osobnosti bl. Dominika Metoda. Mučeník nepovedal Bohu: „Pane Bože, tu som“, ale povedal: „Pane Bože, tu ma máš.“ Dal sa teda do úplnej dispozície Bohu. Tu ma máš, rob si so mnou čo sám uznáš za najlepšie. Je to postoj, ktorému sa od neho môžeme učiť. Po sv. liturgii prítomní prijali pomazanie olejom, v ktorom boli ponorené relikvie bl. mučeníka. Veriaci zídení zo širšieho okolia, napríklad aj z Humenného či dokonca z Marhane, odchádzali povzbudení sviatosťami, slovom a spoločnou modlitbou.

Aj nasledujúci mesiac, konkrétne 25. decembra, uskutoční sa podobné modlitebné stretnutie, na ktoré už teraz srdečne pozývame.

redemptoristi

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza