REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

OBNOVA SV.MISIÍ V OSTURNI

V dňoch 23. – 25. júna 2023 sa vo farnosti Osturňa konala po roku OBNOVA SV. MISIÍ. Sprevádzali nás ňou redemptoristi otec Jozef Jurčenko CSsR a otec Jozef Kišák CSsR. Prežili sme krásne misijné trojdnie, ktoré sa začalo v piatok sv. liturgiou a Molebenom k bl. Mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsR. Po molebene sme si uctili aj relikvie tohto rehoľného kňaza.
V sobotu ráno pokračoval program modlitbou Akatistu požehnania rodín a možnosťou prijatia sviatosti zmierenia. Poobede bola v chráme vystavená najsvätejšia Eucharistia k osobnej adorácii taktiež spojená so svätou spoveďou. Deň sme ukončili večernou sv. liturgiou. V homílii otec Jozef Kišák CSsR zdôraznil myšlienky z evanjelia –Vy ste svetlo sveta – A teda my veriaci by sme mali prinášať radosť a pokoj do tohto sveta, máme byť pre seba navzájom darom a nie bremenom. A taktiež zdôraznil myšlienku – Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť– Nás veriacich je vidieť, ľudia v našom okolí si všímajú ako sa správame. Preto máme byť príkladom a povzbudením pre tento svet. Keď chceme žiť toto slovo, potrebujeme byť s Ježišom Kristom.
Obnovu sv. misií sme ukončili nedeľňou sv. liturgiou. V homílii nám otec Jozef Jurčenko zdôraznil myšlienku milosrdenstva a odpustenia. Boh nás pozná, vie čo prežívame. Pozýva nás byť k sebe milosrdný a odpúšťať si navzájom. Aby sme mali oči ktoré nielen pozerajú ale aj vidia a uši ktoré nielen počúvajú, ale aj počujú – Božie volanie k láske,  aby mohli o nás povedať slová “Pozrite ako sa milujú“. V závere slávnosti miestny kňaz otec Miroslav Demjanovič poďakoval všetkým veriacim a hosťom za ich prítomnosť na obnove sv. misií. Otcom redemptoristom poďakoval za ich modlitby, povzbudenia aj ich prítomnosť medzi nami. Prajeme im aj celému ich rehoľnému spoločenstvu stálu ochranu Matky Ustavičnej Pomoci a na príhovor bl. Metoda Dominika nech im Pán udelí všetky milosti potrebné pre ich službu. Blažený otec a mučeník Metod, pros Boha za nás!

Autor: Martina Demjanovičová

OBNOVA SV.MISIÍ V OSTURNI 2023

Obrázok 1 z 8

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori