REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Aj tento rok,14.-15.10, sme v bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach slávili
odpustovú slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Program odpustu sa začal modlitbou posvätného
ruženca, ktorý sa pomodlili prítomní veriaci v bazilike. O 17.00 nasledovala Veľká večiereň s lítiou. Po
nej sa o 18.00 začala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol o. Marcel Pisio. O. Marcel
v homílii opäť pripomenul, že ruženec sa nemá nosiť len ako módny doplnok alebo ochranný amulet.
Kedykoľvek sa na ruženec pozriem, ma mi pripomenúť, že cez túto modlitbu sa veľmi priblížim ku
Bohu. Sme pozvaní k tomu, aby sme prehodnotili svoj vzťah k svätému ružencu. Je to modlitba, ktorá
nemení len tých druhých, ale aj toho, ktorý sa ruženec modlieva. Práve Mária, aj cez modlitbu
ruženca nás učí počúvať slovo Boha, ako byť pokornými a ako v pokoji vytrvať pod Kristovým krížom.
Túto liturgiu vysielalo aj Rádio Lumen. Po svätej liturgii nasledovala modlitba panychídy za zomrelých
členov Arcibratstva.
Nedeľný odpustový program začal modlitbou utierne, ktorú viedol o. Tomáš Smoleňák CSsR. Po tejto
modlitbe nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR,
emerytný košický eparcha. Kazateľom bol o. Jozef Troja CSsR, ktorý je zodpovedný za celé
spoločenstvo Arcibratstva. O. Jozef v kázni pripomenul, že svätý ruženec patrí do rúk všetkým – aj
deťom, aj mládeži, aj pracujúcim, aj starým ľuďom. Patrí do rúk rodinám, lebo ju drží pokope, patrí do
rúk chorým a trpiacim, lebo im dáva istotu, že ich utrpenie a choroba majú zmysel. Po svätej liturgii
nasledovala modlitba svätého ruženca a o 10.00 sa začala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil
vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha, za prítomnosti niekoľkých kňazov a veriaceho ľudu. Vladyka
Cyril v homílii pripomenul, že cez modlitbu svätého ruženca sa stávame živnou pôdou pre prijatie
Božieho slova, lebo o tom slove rozjímame. Stávajú sa s nás tiež rozsievači slova a sami pripravujeme
naše srdce na prijatie hlásaného Božieho slova.
Veľká vďaka patrí aj zboru svätého Jozefa z Michaloviec, ktorý pod vedením pani dirigentky Márie
Gofusovej skrášlil archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom.

Autor: o. Jozef Troja CSsR

Viac: Bazilika minor Michalovce

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Obrázok 1 z 7

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza