REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ ZSD V MICHALOVCIACH

Z príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha sa 23. mája 2021 uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach. Aj napriek stále trvajúcim protiepidemologickým opatreniam, sa mohol uskutočniť odpust s plným liturgickým programom, hoci s obmedzeným počtom veriacich. Odpustová slávnosť sa začala v sobotu večer modlitbou sv. ruženca, pokračovala veľkou večierňou, ktorú slávil miestny predstavený kláštora redemptoristov, otec Jaroslav Štelbaský. Po večierni nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V kázni vysvetlil význam sviatku Turíc a dar Svätého Ducha na základe židovských sviatkov Paschy a Päťdesiatnice. Okrem redemptoristov boli na sv. liturgii prítomní protosynkel košickej eparchie otec Jaroslav Lajčiak a otec Jozef Lukáč z Topoľan. V nedeľu sme začali sviatočnou utierňou, po nej nasledovala staroslovienska sv. liturgia a Akatist k Svätému Duchu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil znova  vladyka Marián Andrej Pacák CSsR a kázal vladyka Cyril Vasiľ. V kázni poukázal na reálnu potrebu byť otvorený a naladený na Svätého Ducha, aby nás mohol úplne preniknúť a posväcovať. Slávnosť sa ukončila mirovaním. Počas odpustových slávení slúžili a pomáhali bohoslovci košickej eparchie. Pred odpustovou slávnosťou redemptoristi z michalovského kláštora viedli niekoľkodňovú duchovnú obnovu. Obidva odpustové dni skrášlil naše liturgické slávenia svojím spevom Zbor sv. Jozefa pod taktovkou pani dirigentky MUDr. Márie Gofusovej.

Zdroj: Bazilika minor Michalovce]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza