REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

11. 02. 2015 zástupcovia všetkých štyroch reholí východného obradu pôsobiacich na Slovensku a teda Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Rád svätého Bazila Veľkého a Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa vytvorili Komisiu pre pastoráciu mladých. Spoluprácu odštartovali prvou spoločnou akciou na internáte strednej zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove. Na stretnutí s mladými študentkami sa rehoľníčky a rehoľníci podelili svedectvom o tom, že Boh je skutočná láska, ale práve hriech nám bráni si to v plnosti vychutnať. Rehoľníci najlepšie poznajú nutnosť obrátenia a zvolenia si Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, preto toto poznanie a osobnú skúsenosť priniesli medzi mladšiu generáciu. Zakončili svoje stretnutie modlitbou chvál v kaplnke. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori