REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Uliči

Dni 21. – 29. november 2015 boli časom Božích milostí pre obec Ulič. Sväté misie prežívali s miestnymi veriacimi misionári o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Správca farnosti o. Peter Kijovský spolu so svojou manželkou Ľudmilou nás prijali vo svojej domácnosti na fare veľmi prívetivo. Veriaci prichádzali na jednotlivé slávenia v hojnom počte. Dennodenne sa k nám pripájali aj ľudia z Uličského Krivého, filiálnej obce. V pondelok o. Miroslav mal hodiny náboženstva na ZŠ v Uliči pre všetky ročníky. Stretnutia s deťmi, s mládežou, rovnako stavovské stretnutia pre mužov a ženy sa konali v miestnom komunitnom centre Kotva. Atmosféra vrúcneho a rodinného prijatia vládla pri každom jednom stretnutí, návšteve chorých, spoločných obedoch v rodinách. Sme povzbudení ochotou a snahou veriacich v Uliči prispievať do Cirkvi svojimi talentami a schopnosťami. Nech Kristus Vykupiteľ požehnáva farnosť Ulič, životný príbeh každého človeka v Uliči. Nebeská Matka Ustavičnej Pomoci Tebe zverujeme manželstvo o. Petra a Ľudmily, nech dobrota, ktorú v sebe majú, pod tvojou ochranou sa nikdy nevyčerpá. Zo srdca ďakujeme.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza